T.C.

AKSARAY ORTAKÖY YUNUS EMRE

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Aksaray Ortaköy Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi Alanı’ndaki, https://meydip.sanayi.gov.tr/ adresinde detayları bulunan 54 adet sanayi parselinin üretici vasfı taşıyan yatırımcılara tahsisi için başvurular 15.11.2023 itibari ile alınmaya başlanmış olup başvurular MEYDİP sisteminden alınacaktır

 

Başvurular  https://meydip.sanayi.gov.tr adresine yapılacaktır.

 

Detaylı bilgiye www.ortakoyyunusemreosb.org.tr adresinden ulaşabilirler.

 

Tahsis şartları ve parsel bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla.

İletişim:

Mustafa TEKGÖZ OSB Müdürü  : 0 532 157 1068

1- PARSEL YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ

S.NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ m2

1

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1648

1

11.000,00

2

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1648

2

11.000,00

3

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1648

3

28.385,37

4

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

2

5.000,00

5

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

3

5.000,00

6

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

4

5.000,00

7

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

5

5.000,00

8

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

6

5.000,00

9

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

7

5.000,00

10

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

8

5.000,00

11

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

9

5.000,00

12

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

10

5.000,00

13

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

11

5.000,00

14

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

12

5.000,00

15

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

13

5.000,00

16

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

14

5.000,00

17

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

15

5.000,00

18

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

16

5.000,00

19

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

17

5.000,00

20

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

18

5.000,00

21

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

19

5.000,00

22

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

20

5.000,00

23

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

21

5.000,00

24

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

22

4.600,00

25

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1645

23

4.567,19

26

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1650

3

3.823,94

27

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1650

4

5.000,00

28

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1650

5

5.000,00

29

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1650

6

5.000,00

30

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1650

7

4.950,00

31

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1650

8

7.158,43

32

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

1

9.899,20

33

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

2

9.900,00

34

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

3

9.900,00

35

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

4

9.900,00

36

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

5

9.900,00

37

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

6

9.900,00

38

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

7

19.800,00

39

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

8

19.800,00

40

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

9

9.900,00

41

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

10

9.900,00

42

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

11

9.900,00

43

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

12

9.900,00

44

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

13

9.900,00

45

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1651

14

9.899,20

46

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1649

4

6.852,84

47

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1649

5

9.894,05

48

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1649

6

11.982,97

49

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1649

7

13.511,93

50

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1649

8

15.286,82

51

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1649

9

17.966,31

52

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1649

10

18.009,50

53

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1649

11

15.600,00

54

AKSARAY

ORTAKÖY

BALCI

1649

12

19.458,00

  2 –BEDEL:

Bu parselin metrekaresinin geçici bedeli Müteşebbis Heyetin ilgili kararına istinaden                     Peşin 600,00TL/m2, Taksitli 700,00 TL/m2’dir. Tahsisi yapılan parsel …………….. m2 olup, toplam ………………. TL parsel tahsis bedelidir. Bölgenin kamulaştırma bedelleri, altyapı, elektrik şebekesi, doğalgaz, telekom, sosyal tesisler, arıtma tesisi ve benzeri diğer ortak tesis inşaatları gibi bütün yatırım bedelleri, kredi faizi, komisyon ve gider vergileri ile tüm masraflar tahmini olarak hesaplandığından, OSB’nin yapımı tamamlandığında kesinleşen parsel bedeli ile geçici bedel arasında oluşan fark parsel satış bedeline ilave edilecektir. Katılımcı, bölgenin atıksu arıtma tesisinin ilk yatırım ve işletme bedeline yönetmelik esaslarına göre katılacaktır.

OSB tarafından hesaplanacak bu bedelleri, katılımcı itiraz etmeden kabul edecektir.

Katılımcının tahsis bedelinden kalan borcu ve tahsis bedelinden tahsil edilen meblağlar yıllar itibariyle yeniden belirlenir.

4562 Sayılı Kanun’un Arsa Satışları Başlıklı 15.Maddesi kapsamında; 2023 dönemi dahil Parsel tahsis m2 (metrekare) geçici tahsis birim fiyatının Peşin 600,00TL(AltıyüzTürkLirası), Taksitli 700,00TL (YediyüzTürkLirası) olarak uygulanacaktır. Parsel metrekare birim maliyeti; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş OSB’lerde her yeni, ilave yatırım gideri ve cari giderin muhasebe kayıtlarına yansıtıldığı tarihten itibaren her bir gider kaleminin harcama tarihi dikkate alınarak arsa satış bedelinin kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenerek elde edilen toplam tutarın, toplam sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanacaktır, arsa satış işlemini içine alan yılın ilk günü ile satış tarihi arasındaki kıst dönem için yapılacak yeniden değerleme işleminde, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen cari yıl yeniden değerleme oranı kullanılacaktır, altyapı yatırımları devam ettiği süre içinde, yatırım tutarları ve diğer masrafların tahmini olarak hesaplanacak ve kalan harcamalar için taahhütname alınacaktır, bu şekilde hesaplanan parsel metrekare birim maliyeti, yeniden değerleme oranlarına göre güncellenecektir. OSB’nin yapımı tamamlandığında kesinleşen arsa bedeli ile tahmini bedel arasında oluşan fark arsa satış bedeline ilave edilecektir.

 3- ÖDEME ŞEKLİ:

Peşin Ödeme Programı:

Yeri, yüzölçümü ve kullanma maksadı yukarıda belirtilen parselin tahsis bedelinin tamamı Müteşebbis Heyetin ilgili kararı kapsamında Peşin olarak Tahsis Yazısından itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.

Taksitli Ödeme Programı:

Yeri, yüzölçümü ve kullanma maksadı yukarıda belirtilen parselin tahsis bedelinin % 25’ i peşin, kalanı, Müteşebbis Heyetin ilgili kararı kapsamında 24 (YirmiDört) ay vade, 8 eşit taksitle üç ayda bir ödenecektir.